CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Viktigt att samarbeta och sprida kunskap

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lars Andrén
Energimagasinet 2/2014, p. 28-29. (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

En viktig del av Svensk Solenergis verksamhet är att sprida kunskap om solenergi till olika aktörer och i olika sammanhang. Här följer korta beskrivningar av tre viktiga och aktuella aktiviteter.

Nyckelord: solenergiDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 209440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur