CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Droppen urholkar stenen

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lars Andrén
Energimagasinet 1/2014, p. 40-41. (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Vi har hävdat det förut och gör det igen, intresset för solenergi ökar hela tiden, såväl hos villaägare som större fastighetbolag, såväl i VVS branschen som bland elnäts- och elhandelsbolag, och hos en och annan opinionsbildare. Det är samtidigt enkelt att konstatera att regering och myndigheter fortfarande betraktar solenergi som en udda och marginell företeelse i den svenska energipolitiken. I det följande har vi tre negativa och fyra positiva rubriker med avseende på den aktuella utvecklingen för svensk solenergi.

Nyckelord: solenergiDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 209439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur