CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inför primärenergifaktorer i byggreglerna

Johnny Kellner ; Jonas Gräslund (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VVS Forum 1/2014, p. 80-81. (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

På kort sikt har vi väldigt stora energiresurser. Energi är dessutom billig i förhållande till annat vilket gör att vi använder mycket mer energi än vad som är hållbart i längden. Dessutom påverkas vår miljö och vårt klimat på ett negativt sätt. Därför är det hög tid att se över vår energianvändning och begränsa densamma, oavsett om den är baserad på traditionella eller förnybara energiresurser, då alla kända energiresurser har sina begränsningar. Eftersom det funnits begränsat intresse och möjligheter bland svenska väljare och politiker att införa begränsningar sedan oljekriserna på 70-talet får vi istället rätta oss efter EU-direktiv. Där finns krav på såväl byggnaders ”energiprestanda”, som energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. I det sammanhanget bör Boverket få i uppdrag att ändra energikraven i byggreglerna (BBR) från ett snävt byggnadsperspektiv till ett mer ändamålsenligt energisystemperspektiv. Ett sätt är att införa primärenergifaktorer (PE-faktorer) som viktar de olika energislagen. Det leder dessutom till en ökad nordisk samordning av byggregler och energikrav, vilket t ex föreslagits av Nordiska minsisterrådet, och därmed bättre förutsättningar för rationellt byggande.

Nyckelord: byggregler, energikravDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 209432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur