CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of temperature on the atmospheric corrosion of the Mg–Al alloy AM50

Mohsen Esmaily (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi) ; Mehrdad Shahabi-Navid (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi) ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Yu Cao (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi)
Corrosion Science (0010-938X). Vol. 90 (2015), p. 420-433.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The effect of temperature on the NaCl-induced atmospheric corrosion of the Mg–Al alloy AM50 has been investigated in the laboratory. The corroded samples were analyzed gravimetrically and by SEM, EDX, XRD, and FTIR. The atmospheric corrosion of 99.97% Mg was also studied for reference. While the NaCl-induced atmospheric corrosion of AM50 is strongly reduced with decreasing temperature, 99.97% Mg does not exhibit such a trend. The temperature dependence of the atmospheric corrosion of alloy AM50 is attributed to the aluminum content in the alloy. Several crystalline magnesium hydroxy carbonates formed at 4 and 22 °C but were absent at −4 °C.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 209426

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi
Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur (2012-2015)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Metallurgisk processteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The Role of Microstructure in the Atmospheric Corrosion of Selected Light Alloys and Composites