CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predicting the effects of pedestrian gait on lower limb injuries

G. Li ; Jikuang Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; C. Simms
International Research Council on the Biomechanics of Injury Conference, IRCOBI 2014; Berlin; Germany; 10 September 2014 through 12 September 2014 p. 716-717. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-02. Senast ändrad 2016-10-18.
CPL Pubid: 209303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur