CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of bubble behaviour in a pressurized fluidized bed burning coal, using capacitance probes

Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära) ; Erik Olsson
DOE, Proc. 7th Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion, Philadelphia Vol. 1 (1982), p. 89-98.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-10-25.
CPL Pubid: 20929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära (1957-1989)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur