CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changes in dielectric properties for polyethylene at high frequencies

Martin Strååt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Åsa Linder ; Hans Eklind
Proc. Nordic Polymer Days, Copenhagen p. Section 2.18. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: polymers, foaming, dielectric propertiesDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 20928

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur