CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study on fatty acid ethyl ester production in a Saccharomyces cerevisiae cell factory

Metabolic engineering practice towards a sustainable transportation fuel

Bouke Wim de Jong (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. ISBN: 978-91-7597-132-2.- 144 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-31. Senast ändrad 2015-01-22.
CPL Pubid: 209271

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-01-30
Tid: 13:30
Lokal: KA-salen, Kemigården 4, Göteborg
Opponent: Uffe Hasbro Mortensen