CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of the processing parameters on the gloss and colour of an injection-moulded pigmented polypropylene

Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Francesco Pisciotti ; Ingrid Arino ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer Days, Copenhagen p. Section 2.15. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: polymers, colour, gloss, injection moulding, surface topographyDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 20927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur