CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of age on amount and distribution of diffuse axonal injury after rotational trauma

Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Maria Angéria ; Mårten Risling
Neuroscience Meeting, Washington DC, Nov 15-21, 2014 486.06, (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-31. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 209269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur