CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Validation of Local Brain Kinematics of a Novel Rat Brain Finite Element Model under Rotational Acceleration

Jacobo Antona-Makoshi (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mårten Risling ; Susumu Ejima ; Koshiro Ono
International Journal of Automotive Engineering Vol. 5 (2014), 1, p. 31-37.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-31. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 209265

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)