CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of some plasticizers on the viscosity and stress-strain behaviour of thermoplastic starch melts

Mats Thunwall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Vanda Khutanova ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer Days, Copenhagen p. Section 3.4. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: starch, processing, polymers, rheologyDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 20926

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur