CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DEM Modeling of Hopper Flows: Comparison and Validation of Models and Parameters

Rasmus Hemph (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
AIChE, Proc. Fifth World Congress on Particle Technology, Orlando, Florida (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 20925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur