CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single parity check multi-core modulation for power efficient spatial super-channels

B.J. Puttnam ; J.M.D. Mendinueta ; R.S. Luís ; Tobias Eriksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Y. Awaji ; N. Wada ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2014 European Conference on Optical Communication, ECOC 2014; Cannes; France; 21 September 2014 through 25 September 2014 p. Art. no. 6964197. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We investigate multi-core modulation formats for spatial super-channels using a single parity check on PDM-QPSK symbols. Compared to per-core PDM-QPSK, we show improvements in required OSNR of up to 1.8 dB, with minimal impact on spectral efficiency.Denna post skapades 2014-12-30. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 209236

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur