CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Järnvägen igår, idag, imorgon – hur forskning kan användas

Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Reflexen (0284-0707). Vol. 2014 (2014), 3, p. 15-17.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

edan 1850-talet har järnvägen varit en viktig del in samhällets transportsystem. Under den tiden har krav på kapacitet och prestanda ökat radikalt. I denna artikel beskrivs hur forskning har möjliggjort järnvägens utveckling och några framtida krav den ställs inför.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-30. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 209211

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Transportteknik och logistik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur