CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reconstruction of Dielectric Constants of Core and Cladding of Optical Fibers Using Propagation Constants Measurements

E. M. Karchevskii ; A. O. Spiridonov ; A. I. Repina ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Physics Research International (2090-2220). Vol. 2014 (2014), p. Art. no. 253435 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present new numerical methods for the solution of inverse spectral problem to determine the dielectric constants of core and cladding in optical fibers. These methods use measurements of propagation constants. Our algorithms are based on approximate solution of a nonlinear nonselfadjoint eigenvalue problem for a system of weakly singular integral equations. We study three inverse problems and prove that they are well posed. Our numerical results indicate good accuracy of new algorithms.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-29. Senast ändrad 2016-06-27.
CPL Pubid: 209169

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur