CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Voice of Evidence - What Do We Know about Software Development in Startups?

C. Giardino ; M. Unterkalmsteiner ; N. Paternoster ; Tony Gorschek (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; P. Abrahamsson
IEEE Software (0740-7459). Vol. 31 (2014), 5, p. 28-32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computer Science, Software EngineeringDenna post skapades 2014-12-29. Senast ändrad 2015-07-07.
CPL Pubid: 209147

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur