CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency-resolved noise figure measurements of phase (in)sensitive fiber optical parametric amplifiers

Rohit Malik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Ales Kumpera (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Abel Lorences Riesgo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 22 (2014), 23, p. 27821-27832.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We measure the frequency-resolved noise figure of fiber optical parametric amplifiers both in phase-insensitive and phase-sensitive modes in the frequency range from 0.03 to 3 GHz. We also measure the variation in noise figure due to the degradation in pump optical signal to noise ratio and also as a function of the input signal powers. Noise figure degradation due to stimulated Brillouin scattering is observed.Denna post skapades 2014-12-29. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 209110

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)
Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)