CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Least squares fitting of point-sets with unknown correspondences

Tapani Utriainen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 144 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-06-18.
CPL Pubid: 20910