CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TRLO II - friendly FPGA trigger control

Håkan T. Johansson (Institutionen för fundamental fysik) ; M. Heil ; B. Löher ; H. Simon ; Hans Törnqvist
GSI Scientific Report 2013 (0171-4546). Vol. 2014-1 (2014), p. 354.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-12-27. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 209058

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Tungjonsfysik

Chalmers infrastruktur