CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GGLAND - command line simulations

Håkan T. Johansson (Institutionen för fundamental fysik) ; Ronja Thies (Institutionen för fundamental fysik) ; Stefan Buller (Institutionen för fundamental fysik) ; Andreas Martin Heinz (Institutionen för fundamental fysik) ; Simon Lindberg (Institutionen för fundamental fysik) ; Joel Magnusson (Institutionen för fundamental fysik) ; Thomas Nilsson (Institutionen för fundamental fysik) ; Torbjörn Rathsman (Institutionen för fundamental fysik)
GSI Scientific Report 2013 (0171-4546). Vol. 2014-1 (2014), p. 154.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-12-27. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 209056

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Tungjonsfysik

Chalmers infrastruktur