CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stably Newton non-degenerate singularities

Jan Stevens (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2014)
[Preprint]

We discuss one of Arnold's problems, whether every function is stably equivalent to one which is nondegenerate for its Newton diagram.Denna post skapades 2014-12-27.
CPL Pubid: 209055

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Algebra och logik
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur