CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What is your darkness? An empirical study of interrogative practices in sermonic discourse

Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
International Journal of Practical Theology (1430-6921). Vol. TBA (2015), TBA, p. TBA.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-12-26.
CPL Pubid: 209033