CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The sermon as audience challenge? Investigating vocabulary in contemporary English preaching.

Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Annual Papers of the Academy of Homiletics Vol. 2013 (2013), p. 321-333.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-12-26. Senast ändrad 2015-02-02.
CPL Pubid: 209032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Chalmers infrastruktur