CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Schur multipliers of Cartan pairs

Rupert Levene ; Nico Spronk ; Ivan Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2014)
[Preprint]

arXiv:1409.2649Denna post skapades 2014-12-26.
CPL Pubid: 209012

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur