CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brillouin Suppressed Highly Nonlinear Fibers

Lars Grüner-Nielsen ; D Jakobsen ; S Herstrøm ; B Pálsdóttir ; S Dasgupta ; D.J. Richardson ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference and Exhibition on Optical Communication, ECEOC 2012; Amsterdam; Netherlands; 16 September 2012 through 20 September 2012 p. We.1.F.1. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Methods for suppression of stimulated Brillouin scattering in highly nonlinear fibers are reviewed. Emphasis is paid to SBS suppression by aluminum doping of the core. New results for a HNLF with an aluminum doped core and reduced loss are presented.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-23. Senast ändrad 2015-05-05.
CPL Pubid: 208949

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur