CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Including Pathogen Risk in Life Cycle Assessment of Wastewater Management. Implications for Selecting the Functional Unit

Robin Harder (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Mary Schoen ; Gregory Peters (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap)
Environmental Science and Technology (0013-936X). Vol. 49 (2015), 1, p. 14-15.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-12-22. Senast ändrad 2016-01-17.
CPL Pubid: 208893

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur