CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inlet boundary conditions for the simulation of fluid dynamics in gas-solid fluidized beds

Srdjan Sasic (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Chemical Engineering Science Vol. 61 (2006), p. 5183-5195.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: fluidized bed, pressure fluctuations, flow fluctuations, air-supply system, numerical simulationsDenna post skapades 2006-05-30. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 20886

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur