CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CALL: Using, Learning, Knowing

Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)) ; Sylvie Thouësny
(2012)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Computer Assisted Language LearningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-22. Senast ändrad 2014-12-22.
CPL Pubid: 208849

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (GU)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Annan teknik
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Språkstudier
Litteraturvetenskap

Chalmers infrastruktur