CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards quantum limited frequency multiplication

Hawal Rashid (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vincent Desmaris (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, IRMMW-THz (2162-2027). p. Art. no.. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper presents a tentative modelling of Superconductor-Insulator-Superconductor (SIS) junction used as frequency multiplier. The model is tested against the experimental data presented earlier and demonstrates good agreement between the measured data and simulation. Such a model will improve understanding of the SIS junction used as frequency multiplier and hopefully lead us to demonstration of the performance for such multiplier.Denna post skapades 2014-12-22. Senast ändrad 2015-11-13.
CPL Pubid: 208840

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Towards Ultimate Performance of THz Heterodyne Receivers: SIS Frequency Multiplier and Wideband Passive Components