CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning

Tore Söderqvist ; Andreas Lindhe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Gerda Kinell
Uppsala2014. - 31 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 208837

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Vatten i natur och samhälle
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur