CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Increase of Water Supply Safety by Managed Aquifer Recharge along the North-South Carrier – A pre-feasibility study

Andreas Lindhe (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars Rosén (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Per-Olof Johansson ; Tommy Norberg (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 147 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-21. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 208836