CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Increase of Water Supply Safety by Managed Aquifer Recharge along the North-South Carrier – A pre-feasibility study

Andreas Lindhe (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars Rosén (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Per-Olof Johansson ; Tommy Norberg (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 147 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 208836

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Hydrologi
Vatten i natur och samhälle
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology