CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prerequisites for Local Democracy Processes: Conclusions from a Field Investigation in Göteborg

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur)
Swedish Planning in Times of Diversity. Christoferson, Inger, (Ed.). Gävle, Föreningen för Samhällsplanering. (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 20880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Teknik och social förändring
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur