CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of external and internal mass transfer limitation in nitrifying microbial aggregates

Britt-Marie Wilén (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik)
Biotechnology and Bioengineering Vol. 86 (2004), 4, p. 445-457.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: nitrifying aggregates, mass transfer, microsensors, dissolved oxygen (DO)Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 2088

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik (2000-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur