CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

20 Years of EUROCALL: Learning from the Past, Looking to the Future

Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)) ; Sylvie Thouësny
(2013)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Computer Assisted Language LearningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-19. Senast ändrad 2014-12-22.
CPL Pubid: 208771

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Annan teknik
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Språkstudier
Litteraturstudier

Chalmers infrastruktur