CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistical analysis of extreme changes in the muscular strength in the extremities

Janis Vetra ; V. Sklarevich ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; G. Anoufriev ; I. Kalnins ; Silvija Umbrasko ; V. Kotovs
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-12-19.
CPL Pubid: 208751

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:26