CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alarm Systems in the Nuclear Industry - Survey of the Working Situation and Identification of Future Research Issues

Anna Jönsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik) ; Conny Holmström ; Sven Dahlman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik)
Proceedings of the Man-Technology-Organisation Session, HPR-363 Vol. 1 (2004),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 20871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik (2004-2004)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A Cognitive Approach to the Design of Alarm Systems for Nuclear Power Plant Control Rooms