CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient Real-Time Shading with Many Lights

Ola Olsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers) ; Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Markus Billeter (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Emil Persson
ACM SIGGRAPH Asia 2014 Courses (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-12-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 208677

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur