CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contractors and Design Risk in Major Civil Works Design/Build Projects

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Ulf Håkansson ; Lars Hässler
Proceedings Canadian Society for Civil Engineering 1st International Construction Specialty Conference, Calgary May 23-26, 2006 p. CT-031-1-9. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: construction contracts, design riskDenna post skapades 2006-05-29. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 20867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur