CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Response Surface-based Transition Duct Shape Optimization

Fredrik Wallin (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
2006 Proceedings of ASME Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: intermediate ducts, optimization, response surface methodologyDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2008-02-12.
CPL Pubid: 20866

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Flow Control and Shape Optimization of Intermediate Turbine Ducts for Turbofan Engines