CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CALL Design: Principles and Practice

Sake Jaeger ; Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)) ; Estelle J. Meima ; Sylvie Thouësny
(2014)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Computer Assisted Language Learning


Conference proceedings for the EUROCALL 2014 conferenceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-19. Senast ändrad 2014-12-19.
CPL Pubid: 208623

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Annan teknik
Utbildningsvetenskap
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Språkstudier
Litteraturstudier

Chalmers infrastruktur