CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Svårt ge entydiga svar om klimathotet.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborgs-Posten 29 Januari, (2012)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2014-12-17.
CPL Pubid: 208439

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur