CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring the creative climate in an open innovation arena: identifying challenges and possibilities

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Hedvig Aspenberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Annika Kumlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
European Journal of Innovation Management (1460-1060). Vol. 18 (2015), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-16.
CPL Pubid: 208339

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur