CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantum wire behavior in a one-component metallic system: monatomic Cu chains on Cu(111)

Stefan Folsch ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; R Koch ; K. H. Ploog
Physica E Vol. 24 (2004), p. 111.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 2083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik

Chalmers infrastruktur