CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resonant transport in semiconductor thermal-barrier structures

Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review B Vol. 69 (2004), p. 193305.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Phonons, Tunneling, semiconductor heterostructures, Fabry-Perot resonancesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 2082

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik

Chalmers infrastruktur