CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Faster, more fugal and "greener" VCSELs

D. Bimberg ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; A. Joel
Compound Semiconductor Vol. 20 (2014), 10, p. 34-39.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-15. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 208147