CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

40 Gb/s data transmission over a 1 m long multimode polymer spiral waveguide

N. Bamiedakis ; J. Chen ; R.V. Penty ; I.H. White ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference on Optical Communication, ECOC 2014; Cannes; France; 21 September 2014 through 25 September 2014 p. Paper P.4.7. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We report record error-free data transmission of 40Gb/s over a 1m-long multimode polymer spiral waveguide. The waveguide imposes no significant transmission impairments in the link despite its highly-multimoded nature and long length, demonstrating its potential in high-speed board-level optical interconnections.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-15. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 208140

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)