CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alloy catalyst material

Ifan Stephens ; Arnau Verdaguer-Casadevall ; Björn Wickman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Jan Rossmeisl ; Paolo Malacrida ; Ib Chorkendorff ; Samira Siahrostami ; María Escudero-Escribano ; Mohammedreza Karamad
(2013)
[Patent]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-15. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 208124

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur