CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nano-patterning of two-dimensional electron gas at the interface between SrTiO3 and LaAlO3

Pier Paolo Aurino (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Complex Oxides, Interfaces, Thin Films, LAO/STO, q2DEG, Nano-Patterning, Ar Ion Implantation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-15.
CPL Pubid: 208114