CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioconversion of lignocellulosic hydrolysates: Strategies to overcome the inhibitory effects at high gravity (HG) processes

Charilaos Xiros (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
ECB, Edinburgh, Great Britain,15 -7-2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-12-11. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 207945

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Biokemikalier
Bioenergi

Chalmers infrastruktur